lunedì 27 febbraio 2012

Omul material si omul spiritual

Omul material acţionează după cum doreşte omul spiritual şi de asemenea vorbeşte după cum gândeşte cel spiritual. Totul este atât de complet, încât acţiunea nu este altceva decât voinţă, iar vorbirea nimic altceva decât gândire, astfel încât, dacă îndepărtăm gândirea şi voinţa, vorbirea şi acţiunea încetează într-o clipă. Este limpede de aici că omul spiritual este într-adevăr om şi că el se află în omul material privit ca un tot, dar şi în fiecare parte a acestuia şi de aceea ei se aseamănă la chip, pentru că părticica din omul material în care nu acţionează omul spiritual, nu are viaţă. Dar omul spiritual nu poate apărea în faţa omului material pentru că ceea ce este material nu poate vedea ceea ce este spiritual, dar ceea ce este spiritual poate vedea ceea ce este material. Acest lucru este conform ordinii, iar reversul este contrar ordinii şi aceasta pentru că are loc în acest caz o pătrundere a spiritualului în material. De aici apare capacitatea de a vedea, pentru că vederea este de asemenea o pătrundere, dar nu şi invers. Omul spiritual este cel cunoscut ca spiritul omului şi care apare în lumea spirituală într-o formă umană perfectă şi trăieşte după moarte. Că toţi oamenii după moarte trăiesc în eternitate, este limpede datorită faptului că omul nu mai este atunci material, ci spiritual, iar omul spiritual, separat de cel material, rămâne aşa cum este în eternitate. Mai mult, partea spirituală din toţi oamenii este în comuniune cu Divinul, pentru că se poate gândi la El şi îl poate iubi şi poate primi toate acele lucruri care vin de la Divin, cum sunt acelea despre care vorbeşte biserica. De aceea omul poate fi unit cu Divinul prin gândire şi voinţă, care sunt cele două facultăţi ale spiritului uman şi reprezintă viaţa sa şi astfel, ceea ce este unit cu Divinul nu moare niciodată, pentru că Divinul este în el şi îl uneşte cu El. În ceea ce priveşte mintea sa, omul este creat după forma raiului iar forma raiului vine de la Divin însuşi, după cum se poate vedea în lucrarea Raiul şi Iadul, unde s-a arătat că „Sfera Divină a Domnului creează şi formează raiul” ( 7-12 şi 78-86), că „Omul este creat pentru a fi un rai în miniatură” (57), că „Raiul, văzut ca un tot, are formă umană” (59-66), că „îngerii au forme umane perfecte” (73-77).Tu iti construiesti raiul sau iadul prin puterea ta de a rezona la cele ceresti sau cele lumesti.

Nessun commento:

Posta un commento