giovedì 31 marzo 2011

Atlantida - moarte si renastere

Continentul care a fost cândva patria "fiilor lui Dumnezeu" a fost complet distrus. Numărul descendenţilor rasei divine s-a diminuat treptat, membrii ei şi-au abandonat învelişul material şi ei nu s-au mai reîncarnat. Astăzi nu au mai rămas decât câţiva, în diferite puncte ale pământului, cu scopul de a le transmite puterile lor oamenilor care devin tot mai puternici. Încrucişările dintre cele două rase au dat naştere unor indivizi care au moştenit de la tatăl lor cunoaşterea magică şi de la mama lor egoismul fizic animalic. Ei s-au infiltrat în Templu, unde au primit – graţie cunoaşterii lor – iniţierea, pe care au redus-o însă la nivelul magiei negre. Altfel spus, au utilizat în scopuri personale energiile proprii şi forţele naturii, pe care au învăţat să le amplifice cu ajutorul instalaţiilor şi instrumentelor din Templu. Fiii lui Dumnezeu care încă mai sălăşluiau în această parte a lumii şi-au dat seama ce se va petrece, căci energiile îi distrug fără milă pe aceia care le folosesc într-o manieră satanică şi egoistă, în locul celei divine şi dezinteresate. Ei ştiau că magicienii negri aleargă cu paşi repezi către propria lor autodistrugere. Din păcate, orbirea şi lăcomia lor au generat un dezastru generalizat. De aceea, ultimii fii ai lui Dumnezeu au construit bărci imense, perfect închise şi izolate, pentru a rezista energiilor care au penetrat şi dezintegrat materia. În secret, ei şi-au transportat acolo o parte din instrumentele lor, apoi şi-au urcat familiile şi animalele domestice, au închis toate deschizăturile şi au părăsit această parte a globului care urma să fie inexorabil distrusă. Unii au pornit către nord, alţii către est, unii către sud, şi în sfârşit, au existat unii care au ajuns aici, în vest. Magicienii negri au pierdut curând controlul asupra instrumentelor lor. Ei ar fi trebuit să conducă forţele divine cosmice cele mai elevate prin aceste instrumente, înmagazinându-le aici, căci singura sursă a acestei forţe pe pământ este fiinţă umană însăşi. Dar cu cât aceşti oameni deveneau mai lacomi şi mai meschini, cu atât calitatea forţei cu care îşi încărcau instrumentele scădea. Într-o zi, după ce fiii lui Dumnezeu se îndepărtaseră deja, dezastrul s-a produs: unul din magicienii negri a dirijat involuntar către propriul său corp energia capabilă să dezintegreze materia, adică să o transforme într-o altă formă de energie. Odată procesul declanşat, această materie transformată în energie a acţionat ca o forţă distrugătoare, propagându-se pretutindeni în jur, până când a dematerializat totul. În acest fel, întregul continent a fost distrus. O serie de energii noi, care au rezultat din aceste procese, au frânat şi până la urmă au oprit complet aceste forţe ale dezintegrării. Această breşă imensă deschisă în trupul pământului a lăsat cale liberă oceanelor. Pământul solid al celeilalte emisfere s-a crăpat sub efectul catastrofei, iar continentele şi-au modificat poziţia pentru a menţine echilibrul planetei. În acest fel, s-a ajuns la configuraţia geologică actuală. O parte din continentul pierdut se regăseşte în ţara noastră acoperit de un mare deşert, iar pericolul ca vânturile să spulbere nisipule aici şi să acopere pământul fertil rămâne destul de ameninţător. În bărcile lor, fiii lui Dumnezeu aveau instrumente speciale care le-au permis vaselor să nu fie scufundate. Ei au putut depăşi astfel toate dificultăţile, iar în cele din urmă au debarcat fără probleme. În diferitele regiuni ale pământului în care au ajuns au dat naştere unor noi civilizaţii. Cunoaşterea, înţelepciunea şi iubirea lor au făcut ca popoarele indigene să-i accepte repede. Ei le-au devenit suverani şi au fost adoraţi ca zei sau semizei. Prima lor preocupare a fost să creeze nişte construcţii în care să-şi adăpostească instrumentele secrete şi să le protejeze de lumea exterioară, izolând astfel energiile extrem de puternice stocate aici. Aceste edificii sunt cunoscute sub numele de piramide şi pot fi văzute în diferitele părţi ale lumii în care au ajuns fiii lui Dumnezeu, împreună cu ceea ce au putut salva din echipamentul lor. Fiii lui Dumnezeu nu lucrau cu puterile lor fizice, ci puneau la treabă forţele naturii. Chiar şi astăzi mai dispunem încă de o parte din instrumentele prin care putem neutraliza sau amplifica forţa gravitaţiei terestre, în funcţie de scopul propus. În acest fel, putem face ca un obiect să-şi piardă greutatea, sau dimpotrivă, să şi-o amplifice. Oriunde au debarcat fiii lui Dumnezeu, ei au dat naştere unor culturi elevate. Pretutindeni unde domnesc astăzi, ei îi ghidează pe oameni cu o iubire dezinteresată şi acceptă sacrificiul de a mai rămâne o vreme pe pământ pentru a le transmite oamenilor o parte din forţele şi din cunoştinţele lor spirituale. 
Fragmentul este extras din cartea "Initierea"- Elisabeth Haich

mercoledì 30 marzo 2011

Mostenirea noastra din "Copiii lui Dumnezeu"

Pământul se supune legilor schimbării constante. Din sursa primordială eternă emană forţele divine creatoare, care pătrund până la nivelul materiei, în valuri din ce în ce mai mari, ceea ce înseamnă că materia este formată de aceste forţe. Acest proces atinge apogeul la nivelul ultra-materiei, când, automat, se inversează. Astfel, procesul de spiritualizare reîncepe, iar materia redevine energie. Dar acest proces durează o eternitate. Aceste schimbări au loc la intervale regulate, dar atât de lent încât o viaţă umană nu este suficient de lungă pentru a le putea remarca şi observa. Totuşi, atunci când o asemenea schimbare este pe punctul de a se produce, după ce a fost pregătită timp de mii de ani fără a fi observată, ea se manifestă destul de brusc. Noi trăim acum într-o asemenea epocă de tranziţie, în timpul căreia modificările devin perceptibile. Aşa se explică de ce pe pământ există mulţi oameni cu craniul rotund, care sunt ghidaţi şi guvernaţi de suverani care le sunt infinit superiori din punct de vedere spiritual, şi al căror corp diferă. Ei au o statură mai fină şi un craniu mai alungit. A existat odată pe pământ o rasă complet diferită de cea a oamenilor de astăzi. Ea manifesta în întregime legea spiritului, şi nu pe cea a materiei, aşa cum se întâmplă cu rasele umane actuale. Conştiinţa sa era ridicată pe nivelul divin şi ei îl manifestau pe Dumnezeu aici, pe pământ, fără să cadă vreodată pe nivelul corpului, al egoismului. Datorită purităţii sale divine, această rasă şi-a meritat cu adevărat numele de „copii ai lui Dumnezeu”. Întreaga lor viaţă se baza pe spiritualitate, pe iubire, pe altruism. Dorinţele şi pasiunile fizice nu le umbreau niciodată spiritul. Membrii acestei rase superioare cunoşteau toate misterele naturii, inclusiv toate energiile lor personale, pe care le păstrau sub controlul spiritului. Astfel, ei aveau facultatea de a supune natura şi de a-i orienta forţele aşa cum doreau. Cunoaşterea lor era nesfârşită. Nu trebuiau să-şi câştige pâinea prin muncă, punând forţele naturii să lucreze în locul lor. Ei cunoşteau toate legile naturii, secretele materiei, dar şi ale propriei lor fiinţe, dar mai ales puterea spiritului. Ştiau cum se poate transforma o energie în materie şi cum se poate transforma materia în energie. Au construit pe pământ instalaţii şi instrumente cu ajutorul cărora puteau stoca, pune în mişcare şi utiliza în funcţie de nevoile lor nu numai toate forţele naturii, dar şi propriile lor energii spirituale. Trăiau în pace, fericiţi, şi domneau asupra unei mari suprafeţe a pământului. Tot la vremea respectivă mai existau pe pământ şi alte fiinţe, care semănau cu fiii lui Dumnezeu, dar erau înzestrate cu un corp mult mai material şi aveau un nivel de conştiinţă mult inferior. Având spiritul obtuz, conştiinţa lor se identifica în totalitate cu corpul lor. Ei trăiau în păduri, se luptau între ei şi cu animalele naturii. Erau aşa-numiţii oameni primitivi. Rasa fiilor oamenilor, aşa cum o vezi în ţara noastră, reprezintă o încrucişare a celor două rase din acea vreme. Energia divină a fiilor lui Dumnezeu şi marea forţă fizică a fiicelor oamenilor au dat naştere unor descendenţi de o mare varietate. Pe de o parte au apărut uriaşii fizici, pe de alta uriaşii spirituali. Au existat de asemenea titanii fizici, care au moştenit de la mama lor un creier primitiv, subdezvoltat. Forţa creatoare a tatălui lor s-a manifestat astfel pe plan material, şi ei au căpătat nişte corpuri incredibil de puternice. În mod natural, şi-au utilizat forţa fizică monstruoasă pentru a-i supune pe cei mai slabi decât ei, iar natura lor animalică a făcut din ei nişte tirani temuţi de toată lumea. Au existat însă şi uriaşi spirituali, care au manifestat forţa creatoare moştenită prin centrii lor cei mai elevaţi, de la nivelul creierului, nu al corpului. Aceştia au primit misiunea de a ghida, pentru încă un timp, rasa primitivă atât de apropiată de materie, precum şi rasele hibride care au rezultat din încrucişările de care ţi-am vorbit. Aceşti ghizi spirituali i-au învăţat despre ştiinţe şi artă, au pus bazele unei culturi superioare, le-au dat exemplul iubirii divine, al dezinteresării şi grandorii spirituale. Aşa se explică de ce astăzi unele ţări sunt guvernate de despoţi şi tirani, în timp ce în altele mai domină încă înţelepciunea şi iubirea.Totuşi, prin graţia legii eredităţii, este posibil ca până şi în perioadele cele mai cumplite ale pământului din când în când câte un fiu al lui Dumnezeu să renască într-un trup uman, pentru a-i arăta umanităţii cum poate ieşi din întuneric şi din nenorocire. -fragment din cartea Elisabeth Haich "Initierea"

lunedì 28 marzo 2011

Calea Crucii- Arsenie Boca

Parintele Arsenie Boca cu referire la necesitatea ispasirii pacatelor noastre cu demnitate si daruire fata de Dumnezeu spune:Deosebirea, marea deosebire între noi si Iisus, e cã Iisus n-avea vinã, pe când noi toti avem vinã. Si iarãsi, cea mai mare deosebire: Cel nevinovat, Iisus a primit crucea, n-a ocolit-o, nu s-a apãrat de ea, n-a stricat nevinovãtia Sa, n-a amenintat stãpânirea omeneascã ce-L rãstignea, ci s-a purtat blând, ca Mielul lui Dumnezeu cu cei ce-L rãstigneau, si-L huleau dupã ce L-au rãstignit. Noi, dimpotrivã, cãutãm pe toate cãrãrile, cum sã scãpãm de cruce , cum sã ne strigãm nevinovãtia, cum sã ne ascundem pãcatele si sã strigãm în gura mare, cruce grea avem de dus. Ne numim crestini, dar ducem crucea târâs si am fi buni bucurosi sã scãpãm de ea. Noi facem de rusine Crucea lui Hristos, dar si Crucea lui Hristos ne face pe noi de rusine. Cãci sã fim drepti : nouã încã nu ne-a îndesat nimeni cununa de spini pe cap, încã nu ne-a bãtut nimeni piroane în mâini si în picioare, si încã nu si-a bãtut nimeni joc de noi, cum si-a bãtut de Iisus. Dar, chiar acestea toate de le-am pãtimi, trebuie sã rãbdãm pentru mântuirea noastrã, asa cum le-a rãbdat Hristos, tot pentru a noastrã mântuire. Nu este o altã cale de mântuire, de ispãsire a pãcatelor, decât calea Crucii. Dacã ar fi fost alta, Dumnezeu ne-ar fi arãtat-o pe aceea.”

sabato 26 marzo 2011

Eonii- Teorii gnostice despre nasterea Universului

Anumite scoli gnostice sustin ca la inceputul timpurilor, Fiinta Suprema a emanat in Univers gandurile Sale; acestea sunt Aeonii, indentificati ca entitati spirituale. Gnosticul Basilide spune ca de la inceputul Creatiei s-au dezvoltat 365 de eoni -putem face o similitudine cu zilele anului. Primul ar fi fost Abraxas, urmat de Sophia (personificarea feminina a Intelepciunii), apoi Dynamis (persnificarea Fortei). Din unirea primilor eoni rezultau altii.
Eonului perfect i se spunea Pro-Padre sau Abisul dupa Valentino din Alessandria. Fiinta umana s-a nascut, dupa acest autor, din unirea eonilor numiti "Intelepciunea" si "Vointa", a caror fii s-au divizat in fiinte psihice, sufletesti (animale), fiinte ilici (materiale), si fiinte pneumatici (spirituale).
Din Eonul "Intelectul" si "Adevarul" s-au generat  "Christos"si "Sfantul Duh". Din ultimii doi s-a nascut Isus, venit pe Pamant pentru a invata oamenii sa se intoarca la Pro-Padre.

mercoledì 23 marzo 2011

Interpretari cabalistice:Dumnezeu prin semnificatia cuvintelor: "Unicul-Iubire" si "Amen"
Studiosii cabalei practice atribuie o valoare numerica fiecarei litere a alfabetului ebraic, astfel incat e posibil sa substitui cuvintele cu suma numerelor corespunzatoare literelor ce alcatuiesc cuvantul respectiv si sa gasesti un semnificat ascuns intr-un anumit text.
Din punct de vedere al cabalei, Dumnezeu este vazut ca "Unicul". In ebraica "Unicul" provine din termenul achad compus din literele alef (corespunzatoare numarului 1), cheit (8) si dalet (4). Insumand valorile celor trei litere se obtine numarul 13.
Cuvantul achava e tradus prin "Iubire" si se scrie din alef (1), hey (5), beit (2) si hey (5). Valoarea numerica a cuvantului este inca o data 13. De aceea cabalistii spun ca Iubirea si Unitatea au aceasi natura.
Daca se insumeaza cele doua valori se obtine numarul 26, adica valoarea numerica a lui Jahve sau Dumnezeu.
O alta nota interesanta priveste cuvantul "Amen". In italiana ca si in romana semnifica "Asa sa fie!"; in ebraica e scris AMN ; acest cuvant ,provine din semnificatul "Il Signore e Re fedele", sau "Adonay Malekh Namen" in ebraica". AMN reprezinta deci initialele a trei "nume" ale lui Dumnezeu in limba ebraica. Valoarea numerica a literelor celor trei "nume"este 91 iar suma acestora este 10, evident un numar ce ne conduce cu gandul la cei 10 Sephiroth, cele 10 atribute lui Dumnezeu; in final acest cuvat "Amen" sau AMN (1 cu 0 fac 1) trimite direct la Insusi Dumnezeu.


lunedì 21 marzo 2011

Interpretarea aureiFiecare fiinta este inconjurata de un tip de energie vitala, care poarta numele de aura.
Cine este capabil sa observe aura sustine ca aceasta are o forma ovala, care se propaga pe circa 30-40 cm. in jurul corpului. La persoanele extroverse aceasta este mai extinsa, iar la cele care se afla in pragul mortii este slabita, fiind redusa la o linie subtila in jurul corpului.
Printr-un anumit studiu al culorilor aurei, se pot intelege starile sufletesti, emotionale ale oamenilor:
  • rosul reprezinta furia si forta vitala;
  • verdele - compasiune, generozitate, bunatate:
  • albastrul - spiritualitate, pasiune;
  • indigoul - bunatate, intuitie..

venerdì 18 marzo 2011

Corpurile subtile

Cei ce studiaza ezoterismul precum si asa-numitii medium-uri, vorbesc despre 3 corpuri subtile principale, ce inconjoara si intrepatrund corpul fizic. Ele sunt urmatoarele:
  • Corpul eteric
  • Corpul astral
  • Corpul mental
Fiecare individ are deci patru corpuri. Aceste corpuri au toate naturi diferite si sunt alcatuite din substante distincte. Corpul fizic reprezinta o ancora pentru celelalte trei: corpurile eteric, astral si mental intrepatrund structura fizica si interfereaza unele cu celalte. Cele patru corpuri exista in acelasi spatiu, pe diferite frecvente vibrationale. Ele se intrepatrund si se influenteaza reciproc in permanenta. Totusi, si in acelasi timp, ele continua sa fie entitati separate, care pot fi experimentate de catre constiinta noastra ca structuri independente si separate. Toate cele patru corpuri sunt conectate cu sufletul si primesc de la el putere si viata; fiecare corp reprezinta, de fapt, cate un vehicul pentru suflet.

Corpul eteric, matricea energetica a corpului fizic, poate vi vazut ca un barometru al starii de bine, de sanatate fizica si psihica, a individului. Exista vindecatori care reusesc sa puna diagnostice, observand diferite patologii pe baza corpului eteric.Acesta o data cu moartea dispare.In acupunctura, conceptul meridianelor este folosit pentru a descrie fluxuri distincte de energie electromagnetica de-a lungul unor linii care conecteaza diverse organe si parti ale corpului. Acestea sunt fluxuri de energie eterica, avand rolul de a vitaliza corpul fizic. Energia divină pătrunde în corpul eteric prin chakrele superioare: chakra divină, Chakra Cristică, Sahasrara - asemeni unei coloane alb-argintie.

Corpul astral serveste in elaborarea de sentimente. Intelege toate dorintele, emotiile, gandurile ascunse ale mintii umane. Acest corp subtil este un "vehicol" in zborurile astrale.Dupa moarte acesta lasa corpul fizic si se transfera in lumea astrala, dar el poate sa se indeparteze spontan in cazul cand persoana a suferit accidente grave,  cand este in coma  sau in situatiile cand e sub influenta unor droguri. Corpul astral e acea parte a fiintei care in experientele de pre-moarte se perinda in lumea astrala si absoarbe evenimente si impresii traite de ea de-a lungul vietii.
Are deci urmatoarele roluri:
-reprezinta vehiculul in care sunt depozitate imaginile memoriei;
-este corpul care simte emotiile;
-constituie constiinta mitica: limbajul sau este alcatuit din vise si din simboluri.

Corpul mental contine toate gandurile, cuprinse fiind aici si cele extrasenzoriale si intuitive.
El este divizat pe doua nivele:
-mintea superioara care se hraneste din Spiritul Universal (experiente spirituale, intuitie, adevaruri superioare);
-mintea inferioara, fara nicio nuanta peiorativa, legata fiind de lumea pamanteana, materiala.

Corpul fizic şi corpurile subtile, absorb energie din aer, apă, alimente, sunete, parfumuri, lumină. Energia parfumurilor acţionează direct asupra corpului astral. Alimentele au o energie care este absorbită în cea mai mare parte în timpul mestecării lor. Energia apei are o particularitate: are memorie şi capacitatea de a purifica.
Multe persoane cred ca aceste corpuri imateriale au un rol important atat in relatia cu "lumea de dincolo" cat si in practicile oculte desfasurate in viata terestra.
Ele au rolul de a ridica omul din sfera pur fizica si il pot ajuta in exercitarea magiei.

Energetica subtilă  poate descrie pentru corpul uman si 7 planuri energetice: fizic, eteric, astral, mental, cauzal, spiritual şi atmic. Fiecărui plan îi corespunde corpul subtil cu acelaşi nume.
Mineralele au doar corp eteric, plantele - corp eteric şi astral, iar animalele au 3 corpuri subtile: eteric, astral şi mental.

Un exercitiu foarte simplu, care ii conduce pe multi oameni la experimentarea corpului eteric, il reprezinta miscarea extrem de inceata a unuia dintre brate. Daca vrei sa incerci, aseaza-te intr-o pozitie relaxata si inchide ochii. Pune-ti mana dreapta pe genunchi. Apoi, exerseaza miscarea mainii catre umarul stang intr-o secunda sau o secunda si jumatate. Dupa asta, asaza mana pe genunchi si fa aceeasi miscare, dar sa-ti ia cel putin o ora. Miscarea trebuie sa fie atat de inceata, incat sa nu poti sa-ti dai seama daca te misti sau nu – totusi, intentia de a-ti misca bratul este prezenta tot timpul. Multi oameni care fac acest exercitiu experimenteaza tot felul de schimbari in modul in care isi percep bratul, iar in cele din urma, acesta nu mai poate fi simtit deloc. Experienta este doar a unui camp de energie. Adesea, nu doar senzatia bratului se modifica: constienta intregului corp trece in senzatia nefamiliara a corpului eteric.
Atentia mai poate fi comutata complet si asupra corpului astral; asta se intampla, de exemplu, in timpul unor transe hipnotice. Cineva care este hipnotizat se poate retrage complet intr-o lume interioara a amintirii, imaginii si a mitului si sa-si piarda complet simtul corpului fizic si al mediului material inconjurator. Senzatia familiara a visatului cu ochii deschisi inseamna, de asemenea, ca atentia se retrage in corpul astral. De exemplu, te poti „trezi” in mediul fizic dupa ce ai fost pierdut in ganduri si imagini, fiind cu o carte in mana, pe care o citeai, asteptand culoarea verde a semaforului sau stand la fereastra si privind gradina. In cele din urma, constienta poate fi comutata si catre o experienta a corpului mental, dar asta e greu de descris. Atunci cand constienta este focalizata complet asupra sa, se afla scufundata intr-o lume a tiparelor mentale, context fara continut, aspect dificil de pus in cuvinte. O astfel de experienta este foarte rara si traita, de obicei, de oameni cu un antrenament indelungat in practicile spirituale de concentrare, sau se poate intampla accidental celor aflati sub influenta unor droguri puternice.

mercoledì 16 marzo 2011

"Totul este Spirit, Universul e mental!" Ierarhizarea Universului din punct de vedere hermetic

Filozofia hermetica considera ca universul poate fi divizat in trei mari clase de fenomene cunoscute ca trei mari planuri, si ele se numesc:
1. Marele plan fizic;
2. Marele plan mental;
3. Marele plan spiritual.
“Totul este miscare, totul vibreaza, nimic nu sta in repaus”. De la manifestarile cele mai inalte pina la cele mai joase, totul vibreaza. Nu numai ca totul vibreaza cu viteze diferite dar totul vibreaza in directii diferite si in moduri diferite. Cu cit procentul de intensitate a vibratiei este ridicat, cu atit este mai ridicat planul si cu atit mai mult este mai inalta manifestarea vietii care ocupa acest plan.
 Hermetistii impart fiecare dintre cele trei mari planuri in sapte planuri inferioare si fiecare din acestea din urma este de asemeni impartit in sapte subplanuri.
Trebuie specificat  ca cele trei mari planuri nu sint diviziunile reale ale fenomenelor universului, ci simple expresii arbitrare de care se servesc hermetistii pentru a inlesni gindirea si studiul a diferite trepte si a diferite forme de activitate si de viata universala. Atomul de materie (unitate de forta), spiritul omului si starea de arhanghel nu sint decit trepte diferite ale aceleiasi scari. Ele sint toate de origine asemanatoare, singura diferenta fiind de grad si de procent de vibratie. Toate aceste lucruri sint creatii ale Tot-ului si exista in Spiritul Infinit al Totului. Doctrina hermetica invata ca materia nu-i decit o forma de energie, adica o forma avind un procent inferior de vibratie de un anumit gen.
Ca urmare acestora, hermetistii claseaza materia sub titlul de energie si ii dau trei din cele sapte planuri inferioare ale Marelui Plan Fizic.
Cele sapte planuri inferioare sint urmatoarele:
1. Planul materiei A
2. Planul materiei B
3. Planul materiei C
4. Planul substantei eterate
5. Planul energiei A
6. Planul energiei B
7. Planul energiei C
Planul materiei A cuprinde formele materiei solide, lichide si gazoase asa cum ele se recunosc in general de fizica.
Planul materiei B cuprinde anumite forme de materie mai subtile pe care si stiinta moderna le recunoaste. Acestea sint fenomenele de radioactivitate a materiei in faza radiului etc apartinind subdiviziunii celei mai joase a acestui plan inferior.
Planul materiei C cuprinde formele materiei cele mai subtile a caror existenta savantii obisnuiti nu o banuiesc inca.
Planul substantei eterate cuprinde ceea ce stiinta numeste eter, substanta de o fluiditate si subtilitate extrema, ocupind tot spatiul universului si lucrind ca mediu intermediar pentru transmisia de valuri de energie ca lumina, caldura, electricitatea etc. Aceasta substanta eterata are un raport strins, adica stabileste o comunicare intima intre materie si energie, ea participind in componenta fiecareia dintre ele. Doctrina hermetica ne spune ca acest plan poseda si el sapte subdiviziuni ca de altfel toate planurile inferioare si ca de fapt exista sapte forme de eter.
Imediat dupa planul substantei eterate vine planul energiei A, care cuprinde formele obisnuite de energie cunoscute stiintei; cele sapte subplanuri ale sale sint urmatoarele: caldura, lumina, magnetismul, electricitatea, atractia gravitationala, coeziunea, afinitatea chimica si multe alte forme de energie indicate de experientele stiintifice care nu sint inca clasate si carora nu li s-a dat inca un nume.
Planul energiei B cuprinde sapte subplanuri de forme superioare de energie pe care stiinta nu le-a descoperit si carora li s-a dat numele de “forte naturale delicate” si care sint chemate a se manifesta in anumite forme de fenomene mintale si gratie carora aceste fenomene devin vizibile.
Planul energiei C cuprinde sapte subplanuri de energie, atit de puternic organizate, incit ea poarta multe caractere ale vietii, dar care nu este recunoscuta de oameni. Aceasta poate avea un interes numai spiritual. O asemenea energie este indispensabila pentru omul obisnuit si poate fi considerata aproape ca “putere divina”. Fiintele care o intrebuinteaza sint ca “zeii” chiar comparate tipurilor superioare de oameni pe care le cunoastem.
Marele plan mental cuprinde aceste forme de “lucruri vii” pe care le intilnim la fiecare pas in viata obisnuita, dar ele sint mai putin cunoscute in general, dar cunoscute numai de ocultisti. Clasificarea a sapte planuri mentale inferioare este mai mult sau mai putin satisfacatoare si arbitrara, ele sunt urmatoarele:
1. Planul spiritului mineral
2. Planul spiritului elementar A
3. Planul spiritului plantal sau vegetal
4. Planul spiritului elementar B
5. Planul spiritului animal
6. Planul spiritului elementar C
7. Planul spiritului uman.
1. Planul spiritului mineral cuprinde starile sau conditiile unitatilor sau entitatilor si al grupurilor sau combinatiilor lor care insufletesc formele cunoscute de noi sub numele de minerale, produse chimice etc. Aceste entitati nu trebuie sa fie confundate cu moleculele, atomii sau corpusculele insesi, acestea fiind simplu corpul material, forma entitatilor, la fel cum corpul omenesc nu-i decit forma sa materiala si nu omul insusi. Se pot numi aceste entitati “suflete”, aceste fiinte vii avind o treapta inferioara de dezvoltare de viata si de spirit, insa putin superioara totusi decit aceea a unitatilor de energie vie care cuprind subdiviziunile mai inalte ale planului fizic superior.
Spiritele obisnuite nu atribuie in general regnului mineral nici un spirit sau suflet si nu recunosc ca acesta are viata. Toti ocultistii insa recunosc existenta vietii in mineral. Stiinta moderna evolueaza repede si nu e departe sa accepte punctul de vedere hermetic in aceasta privinta. Moleculele, atomii si corpusculii au dragostele si urele lor, gusturile si dezgusturile lor, atractiile si repulsiile lor, afinitatile si respingerile lor. Unele dintre spiritele stiintifice moderne, cele mai indraznete, au exprimat opinia ca dorinta si vointa, emotiile si sentimentele atomilor nu sunt fata de acelea ale oamenilor decit diferente de grad.
2. Acest plan contine la fel cele sapte subdiviziuni uzuale. Planul spiritului elementar A cuprinde starea, conditia si gradul de dezvoltare mentala si vitala a unei clase de entitati necunoscute omului obisnuit dar recunoscute de ocultisti. Aceste entitati sint invizibile simturilor obisnuite ale omului. Ele exista cu toate acestea si joaca rolul lor in drama universului. Treapta lor de inteligenta este situata pe de o parte intre aceea a entitatilor minerale-chimice si aceea a entitatilor regnului vegetal. Si la acest plan sint sapte subdiviziuni.
3. Planul spiritului vegetal, in ale sale sapte subdiviziuni cuprinde starile si conditiile entitatilor facind parte din imparatiile lumii vegetale ale caror fenomene vitale si mentale sint intelese perfect de indivizi de inteligenta obisnuita in numeroase lucrari noi si interesante privind “spiritul si viata la plante” publicate in acesti ultimi zece ani. Plantele au viata, un spirit si un suflet tot asa ca animalele, omul si supraomul.
4. Planul spiritului elementar B cu ale sale sapte subdiviziuni cuprinde stari si conditii ale unui fel superior de entitati “elemente” avind rolul lor in lucrarea generala a universului. Spiritul lor si viata lor constituie o parte a scarii intre planul spiritului vegetal si planul spiritului animal, entitatile facind totodata parte din natura acestor ultime doua (spirite elementare).
5. Planul spiritului animal cu ale sale sapte subdiviziuni cuprinde starile si conditiile entitatilor, fiintelor si sufletelor locuind in forme animale de viata, care ne sint familiare tuturor. Nu-i necesar sa intram in detalii privind acest regn, acest fel de viata, caci lumea animala ne este tot atit de familiara ca si a noastra.
6. Planul spiritului elementar C cu ale sale sapte subdiviziuni cuprinde entitati si fiinte invizibile, cum sint toate aceste forme elementare care fac parte dintr-o anumita treapta tinind totodata de natura vietii animale si de natura vietii umane. Din acest punct de vedere si al inteligentei, aceste forme sint pe jumatate omenesti.
7. Planul spiritului uman cu ale sale sapte subdiviziuni cuprinde acele manifestari de viata si de mentalitate care sint comune omului in grade diferite. Sub acest raport vrem sa punem in lumina faptul ca omul obisnuit de azi nu ocupa decit a patra subdiviziune a planului spiritului uman. cei mai inteligenti au trecut liziera celei de a cincea subdiviziuni. I-au trebuit rasei noastre milioane de ani pentru a atinge aceasta stare si vor trebui inca un numar de ani considerabil pentru a se atinge a sasea si a sapte subdiviziune si pentru a se ridica deasupra ultimei trepte. Amintiti-va ca au fost alte rase inaintea noastra care au strabatut aceste trepte si care au atins in urma planuri superioare Terrei. Rasa noastra proprie este a cincea care a pornit pe Cale, intirziatii celei de a patra rase s-au unit cu a noastra. Exista unele spirite avansate chiar in propria noastra rasa care s-au ridicat deasupra maselor si care au atins a sasea si a saptea subdiviziune. Unii chiar au depasit-o. Omul celei de a sasea subdiviziuni va fi supraom; acela al celei de a saptea subdiviziuni va fi superomul.
Pe cele sapte planuri inferioare ale marelui plan spiritual exista fiinte despre care noi putem vorbi ca despre ingeri, arhangheli si semizei. Pe cel mai de jos dintre planurile inferioare locuiesc acele mari suflete pe care noi le numim Maestri sau adepti. Deasupra lor vine marea ierarhie a ingerilor, inaccesibila gindirii omului, apoi vin acei care fara ireverenta se pot numi zei; oricit de sus ar fi ei plasati pe scara fiintei, inteligenta si puterea lor se apropie mult de facultatile pe care rasele umane le atribuie divinitatii dupa conceptia lor.

sabato 12 marzo 2011

Devenim ceea ce credem si gandim
Un om a gasit un ou de vultur si l-a pus in cuibarul unei gaini din hambar. Dupa ce a fost clocit alaturi de puii de gaina, puiul de vultur s-a nascut si a crescut alaturi de ei. Toata viata vulturul a facut ceea ce au facut si puii hambar. El a zgariat pamantul pentru viermi si insecte.  Anii au trecut si vulturul a ajuns foarte batran. Intr-o zi el a vazut o pasare magnifica deasupra sa, sus pe cerul senin. Plutea intr-o gratioasa maretie pe curentii puternici de aer, cu abia o bataie din aripile sale puternice, care pareau din aur. Vulturul batran crescut printre gaini privea in sus cu veneratie. "Cine e acela ?" a intrebat el. "Acela e vulturul, regele pasarilor", a spus vecinul sau. "El apartine cerului. Noi apartinem pamantului, noi suntem gaini. "Asa ca vulturul a trait si a murit ca o gaina, pentru ca asta a crezut si a gandit el ca a fost.
Pentru a infaptui unitatea finala a Sinelui individual (Atman) cu Sinele Universal (Dumnezeu, Brahman), trebuie sa-ti constientizezi scanteia divina din tine.Iisus spunea:"Imparatia lui Dumnezeu nu vine in asa fel ca sa izbeasca privirile. Nu se poate zice: Uite-o aici! sau: "Uite-o acolo!" Caci iata ca Imparatia lui Dumnezeu este inlauntrul vostru"(Luca 17.20-21; Rom.144.17; Vers.23) Divinul nu este undeva in afara, in Cer, ci este omniprezent. Numit constiinta cosmica, constiinta colectiva planetara ori galactica, el vede, aude si intelege prin ochii, urechile si mintea fiecaruia dintre noi, ca si cum am fi terminale ale marii minti universale.De pilda analiza semnificatiei salutului antic "NAMASTE !"indica cunoasterea si practicarea principiului holografic de catre civilizatiile care ne-au precedat pe Terra: NAMASTE ! -Salut Divinul din tine ! "Intr-un univers holografic a-L cunoaste pe Dumnezeu inseamna a te cunoaste pe tine insuti" Principiul holografic afirma ca in fiecare parte se regaseste intregul si centrul omniprezent al universului.Acelasi adevar este afirmat si de Lao Zi: "Fara sa treci pragul usii, poti cunoaste intreg universul; Fara sa privesti pe fereastra, poti vedea Calea Cerului "(Lao Tzu 47) "Dumnezeu este un cerc, al carui centru este peste tot si a carui circumferinta nu se afla nicaieri"
Trezirea, eliberarea, reamintirea adevaratei noastre identitati inseamna trecerea la regimul de functionare holografica.Trecerea la regimul de functionarea holografica sau divina inseamna tranzitia la modul de operare nondualist( in care dispare prapastia subiect-obiect, eu-tu). Inainte, de a fi cuceriti si colonizati, stramosii nostri nu venereau un zeu, ci calea, veriga ("za") de eliberare(in lb. sankrita: "moksha"), ca si autorii Vedelor, ca si chinezii antici, care venerau calea (tao; dao) ori japonezii(to; do).Stramosii nostri venerau "calea"(za), in sensul ca ei erau interesati doar de "ceea ce faceau", de parcurgerea caii de "asezarea in constienta in acum si aici", iar nu de a trai in viitor ( de cautarea unui rezultat, fruct) sau de a face pe plac unui zeu dinafara (a doua semnificatie a termenului "a venera"). Asta nu inseamna sa-l inlocuiesti pe Dumnezeu cu un alt zeu al dacilor(Zamolxe),  ci sa urmezi calea(za) de eliberare(in lb. sanskrita: moksha). A deplasa centrul sacru al credintei din zona semitica in zona Bucegi nu rezolva problema exteriorizarii (ancorarii in afara), a instrainarii sau dezradacinarii, ci prin mutarea acestui centru sacru in noi insine.

venerdì 11 marzo 2011

Numele lui DumnezeuCand a citit "Misterele Piramidelor din Mexic", cercetatorul Nasim Haramein a observat imaginea unui tetraedru intr-o sfera, gandind ca aceasta reprezinta adevarata geometrie, cea a realitatii .
Cand a inceput cercetarea a ramas surprins sa afle ca Dumnezeu, in traditia Iudaica nu este descris ca un batran cu barba ce sta pe un tron, ci de fapt ca acel tron are un tetraedru pe el."Si acolo erau 7 ingeri care radiau in interiorul tetraedrului. Mi-a devenit clar ca daca intelegi structura vidului....structura fundamentala a creatiei...o poti reproduce prin tehnologie care creaza un model rezonant intre geometria spatiului   (geometria vidului) si tehnologia insasi. Daca ati putea stabili o legatura directa cu Soarele, atunci a-ti putea descarca o cantitate imensa de energie.Se poate construi o mini-gaura neagra. Pentru a construi o astfel de mini-gaura neagra, sunt necesare cristale, care taiate corespunzator si care sa fie intr-o rezonanta corespunzatoare, ar fi singurul material cu care ai putea sa stabilesti acea legatura, molecula de cristal fiind de natura tetraedrica”-Nassim Haramein
Pe prefata Bibliei, cuvantul Dumnezeu este tradus din tetragrammaton. Tetra inseamna 4 si "grammaton" isi are radacinile in cuvantul gramatica. Acest lucru inseamna Yahweh.Aceasta inseamna, de fapt, grav, sau in terminologia actuala gravitatie".
Tetragrammaton -Dumnezeu sau Vidul denumit de Haramein  = "structura unui tetraedru care creaza un camp gravitational"
Ebraismul considera numele lui Dumnezeu prea sacru pentru a putea fi pronuntat. Pe de o parte sunt cei care sunt de parere ca pronuntarea Lui ar insemna o banalizarea a termenului folosit iar altii cred ca cei care cunosc numele adevarat al unei Fiinte Superioare ii slabeste din puterea acelei fiintei datorita uzantei termenului folosit din partea unei anumite persoane (gnomul Tremotino a fost invins de regina care i-a descoperit numele sau).
In cabala se afirma ca numai cel ce este cu adevarat initiat cunoaste numele adevarat al lui Dumnezeu,dar nu-l releva.Numele alternative cele mai frecvente atribuite lui Dumnezeu sunt:Ehedeh, El, El Adonai Tzabaoth, Iod, Elohim Giber, Elohim Tzabaoth, Iohin, Eloah Vadaath, Shaddai.
Aceste nume sunt folosite si in ritualele magice pentru a se putea implini anumite miracole.

venerdì 4 marzo 2011

Meditatia "Cine sunt eu?"

Realizarea de Sine va inflori atunci cand mintea va deveni linistita. Pentru ca acest lucru sa devina valabil noi trebuie sa raspundem la intrebarea : "Cine sunt eu?". Aceasta este un tip de meditatia cunoscuta sub numele de meditatia “Cine sunt eu?” redata in cartea lui Ramana Maharishi-“Cautarea Sinelui-dialoguri despre esenta divina a Fiintei”. Prin aceasta, gândul "Cine sunt eu?" va distruge cu timpul toate celelalte gânduri. Sub acest parcurs, când alte gânduri apar, ele nu trebuie urmate ci trebuie sa ne întrebam "Cui îi apar aceste gânduri?". Nu are importanta câte iti vin in minte. De fiecare data când un gând apare trebuie sa ne întrebam cu seriozitate "Cui i-a aparut acest gând?". Raspunsul care-ti vine va fi "Mie". Apoi daca se pune întrebarea "Cine sunt eu?", mintea se va întoarce la sursa sa, iar gândul care a aparut se va linisti. Printr-o practica repetata, realizata în aceasta maniera, mintea îsi va dezvolta capacitatea de a ramâne permanent cufundata în propria sa sursa. Atât timp cât în minte se mai pastreaza impresii ale obiectelor exterioare sau interioare, întrebarea "Cine sunt eu?" este necesara. Pe masura ce gândurile rasar, ele vor fi distruse imediat, chiar în locul lor de origine, prin intermediul acestei întrebari. Daca ne pastram în contemplarea Sinelui neîntrerupt pâna ce Sinele a fost recunoscut, doar atunci putem renunta la aceasta întrebare.
Cu cat incercam sa meditam mai mult, cu atat mai numeroase devin gandurile parazitare. Este un lucru firesc, pentru ca tot ce este ascuns in voi iese atunci la lumina. Daca toate acestea n-ar fi aduse la suprafata, cum am mai putea sa le distrugem? Gandurile apar oarecum spontan, pentru ca, in cele din urma, sa dispara, intarind astfel mentalul. Realizarea Sinelui nu este un lucru care trebuie sa fie obtinut. El este deja in noi. Tot ceea ce trebuie sa facem este sa eliminam ideea "eu nu L-am realizat". Linistea si pacea inseamna Realizarea Sinelui. Nu exista nici un moment in care Sinele sa nu fie prezent. Atat timp cat mai exista indoieli sau avem sentimentul ca nu L-am realizat, trebuie sa facem eforturi sustinute pentru a elimina complet aceste ganduri.

martedì 1 marzo 2011

Dor de tara- "Cantecul clopotelor"


"Cand seara se pierde in izvoare,
taramul meu devine sters.
Eu sunt departe, cu ai sai reni in amintire,
cu luna, si-al greierilor zgomot trist.
Suna Rosario, ce sufla pe campie:
mort sunt l'al clopotelor cantec.
Strain sunt de-a mea privire dulce spre campie,
 dar n-ai tu teama: caci spirit de iubire sunt,
ce se intoarce departe in a sa Tara."
- Pier Paolo Pasolini