lunedì 7 maggio 2012

Starea omului dupa moarte

Atâta timp cât interiorul minţii este deschis, omul priveşte spre cer, dar dacăinteriorul este închis şi exteriorul deschis, el priveşte spre iad. Aceasta se petrece pentru că părţile lăuntrice ale omului sunt formate pentru a recepta toate lucrurile din rai, iar cele exterioare pentru a recepta toate lucrurile din lume, iar cei ce primesc lumea, dar în acelaşi timp nu primesc şi raiul, primesc iadul.

Am vorbit de asemenea cu oameni la două zile după ce muriseră şi le-am spus că se făceau pregătiri solemne pentru înmormântarea lor. Ei mi-au răspuns că era bine că se lepădau de ceea ce le servise drept corp în lume şi doreau ca eu sătransmit că ei nu erau morţi, ci că trăiau şi erau oameni ca şi înainte, doar că trecuseră dintr-o lume în alta şi că nu-şi dădeau seama să fi pierdut ceva, de vreme ce aveau un corp şi simţuri ca şi înainte, intelect şi voinţă ca şi înainte, gânduri şi sentimente, senzaţii, plăceri şi dorinţe ca şi atunci când erau în lume. Mulţi dintre cei decedaţi de curând, atunci când vedeau că erau oameni la fel ca înainte şi într-o stare asemănătoare, (pentru că după moarte viaţa fiecăruia este la început la fel ca cea pe care o avea pe pământ, dar apoi se schimbă treptat, fie către rai, fie către iad), erau cuprinşi de o stare de bucurie că erau vii şi spuneau că nu le venea să creadă. Şi tare se mai minunau că se aflaseră într-o asemenea stare de ignoranţă şi orbire în ceea ce privea starea propriei lor vieţi după moarte. Atunci, ei au înţeles pentru prima dată cauza acestei stări de orbire şi ignoranţă care se datoreazăfaptului că lucrurile exterioare, care sunt lumeşti şi corporale, ocupaseră şi umpluseră minţile lor într-o asemenea măsură, încât acestea nu putuseră fi ridicate în lumina raiului.

E.Swedenborg adauga ca este periculos să se manifeste ceva din cer în faţa unor oameni care sunt legaţi de cele trupeşti şi lumeşti, pentru că ei ar crede la început şi apoi ar nega profanând astfel adevărul însuşi. Despre acest pericol vorbeşte şi Domnul când spune: Le-a orbit ochii şi le-a împietrit inima, ca să nu vadă cu ochii, să nu înţeleagă cu inima, să nu se întoarcă la Dumnezeu, şi să-i vindec. (Ioan 12:40)
E.Swedenborg

Nessun commento:

Posta un commento