giovedì 6 dicembre 2012

“In Hristos, întruparea Adevărului, eu recunoşteam pe tot Omul” Sf.Augustin"In ceea ce mă priveşte pe mine însă, nu ştiu căror ispite sînt în stare să mă împotrivesc şi căror ispite nu sînt în stare. Dar există speranţa că Tu îţi ţii cuvîntul, fiindcă Tu nu îngădui să fim ispitiţi mai mult decît putem îndura, ci faci în aşa fel încît o dată cu ispita să existe şi sfirşitul ei, ca noi săi putem ţine piept. Şi ce anume este El? Am întrebat pămîntul şi el mi-a răspuns: „nu sînt eu"; şi tot aşa mi-au răspuns şi cele care se află pe acesta. Am întrebat marea şi adîncurile, şi tîrîtoarele cu suflet viu, şi mi-au răspuns şi ele: „nu sîntem noi Dumnezeul Tău; caută deasupra noastră". Am întrebat apoi adierile cele diafane şi aerul cu toţi locuitorii săi, şi el mi-a răspuns: „eu nu sînt Dumnezeu". Am întrebat cerul, soarele, luna şi stelele, şi ele mi-au răspuns: „nici noi nu sîntem Dumnezeul pe care Tu îl cauţi". Şi am zis tuturor acestora, care înconjură uşile trupului meu: „mi-aţi spus, în legătură cu Dumnezeul meu, că nu sînteţi voi; spuneţi, dară, ceva despre El". Şi ele au strigat către mine cu glas mare: „El este Cel Care ne-a făcut pe noi". întrebarea mea era propria mea cercetare, iar răspunsul lor era însăşi frumuseţea lor. Şi m-am îndreptat către mine însumi şi mi-am zis: „tu cine eşti?" Şi am răspuns: „Omul". Şi iată trupul, iată şi sufletul din mine, amîndouă îmi sînt la îndemînă, unul în afară şi altul înlăuntrul meu. Care anume dintre acestea este cel în care ar trebui să-L caut eu pe Dumnezeul meu, Cel pe Care îl căutasem prin intermediul trupului, de la pămînt pînă la cer, adică pînă acolo unde am reuşit să-mi trimit drept crainici razele ochilor mei? Or, poate este mai bun ceea ce se află înlăuntrul meu; deoarece lui îi aduceau veşti toţi crainicii trupeşti, ca unui stăpîn şi ca unui judecător, despre răspunsurile cerului şi ale pămîntului, şi ale tuturor celor care sînt în el şi care zic: „nu sîntem noi Dumnezeu, dar El este Cel Care ne-a făcut." Omul lăuntric le-a cunoscut pe acestea prin intermediul celui exterior. Iar eu, omul interior, le-am cunoscut eu, sufletul, prin simţurile trupului meu. Am întrebat apoi zidirea cea mare a lumii despre Dumnezeul meu şi mi-a răspuns şi ea: „nu sînt eu, dar El este Cel Care m-a făcut".Căci adevărul îmi spune: „Dumnezeul tău nu este nici cerul, nici pămîntul şi nici oricare alt corp". Lucrul acesta îl afirmă natura lor, iar celui care stă şi le priveşte: „zidirea lumii este mai mică luată în parte decît atunci cînd este luată în întregul ei. Tu, suflete al meu, eşti mai bun, ţi-o spun eu, fiindcă tu însufleţeşti trupul căruia îi aparţii, oferindu-i viaţă; întrucît nici un corp nu poate fi mai presus decît un alt corp. Dar Dumnezeul tău este pentru tine chiar viaţa vieţii tale". 

2 commenti:

  1. SPLENDID MI-a facut mare placere sa citesc

    RispondiElimina
  2. e cu adevarat special Sf.Augustin; rezoneaza in cele mai adanci amanunturi cu fiinta fiecaruia dintre noi

    RispondiElimina