venerdì 11 febbraio 2011

Despre INITIERE cu Paracelsus


„Iniţierea” sau „botezul” reprezintă creşterea principiului spiritual din om, principiu care există în germene în fiecare fiinţă omenească. „Doi germeni se dezvoltă în om: unul provine din spirit, celălalt îşi are originea în Natură, dar amândoi nu sunt decât unul singur. Unul devine conştient de Natură, celălalt poate deveni conştient de spirit. Unul este fiul lui Adam, celălalt fiul lui Christos. Puţini sunt aceia a căror conştiinţă spirituală se trezeşte la viaţă – cei care au murit în Adam şi s-au născut din  nou în Christos; cei care se nasc din nou, cunosc aceasta şi sunt iniţiaţi în împărăţia spiritului.Ceremoniile sunt doar forme exterioare. Adevăratul botez este botezul focului, creşterea în duhul înţelepciunii, izbânda spiritului asupra naturii  animale a omului.”
Aşadar, iniţierea este o chestiune de creştere şi nu poate fi căpătată în dar.
Există trei feluri de naşteri: naştere din carne, din suflet şi din spirit, şi fiecare naştere are trei faze: procrearea, dezvoltarea şi apariţia fructului. Prima naştere este naşterea naturală a omului, a doua este trezirea sufletului şi manifestarea puterii lui în controlul dorinţelor şi pasiunilor; este, ca să spunem aşa, un foc invizibil ce cuprinde întregul corp.  A treia naştere este regenerarea spiritului, trezirea lui la conştiinţa spirituală. Acest ultim stadiu este atins de foarte puţini oameni.
„Carnea lui Adam" formează elementele animale ale sufletului, dar carnea lui Christos este spiritul (cel de–al şaselea principiu). Toate principiile animale care există în Natură, există în germene în sufletul–esenţă al omului, şi se pot dezvolta acolo devenind entităţi; în sufletul omului poate fi reprezentat întregul creaţiei animale, deoarece dezvoltarea unei patimi animalice înseamnă dezvoltarea unui principiu animal în suflet. Dacă aceste patimi sunt biruite de puterea spiritului, „creaturile" animale vor muri şi vor fi eliminate din organismul sufletului, în acelaşi fel în care o parte alterată a corpului fizic începe să se despartă de organismul fizic. Şi după cum asemenea procese, care se petrec în forma fizică, pot fi observate în timpul stării de trezire, procesele care au loc în organismul sufletului pot fi observate în timpul somnului.

Nessun commento:

Posta un commento